Nhà cung cấp đồng hồ nước, thiết bị đo lưu lượng hàng đầu Việt Nam

Quy trình đăng ký lắp đặt đồng hồ nước

  03/04/2019
   
Trình tự thực 

– Bước 1:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận vào thứ ba hàng tuần và trả kết quả của Công ty theo mẫu đơn quy định .

(Tải về: Mẫu đơn dành cho Hộ gia đình)

(Tải về: Mẫu đơn dành cho Cơ quan)

(Tải về: Mẫu thỏa thuận đấu nối vào tuyến ống của khách hàng đã đầu tư)

– Bước 2: Khách hàng theo giấy hẹn cùng đơn vị cấp nước khảo sát tại hiện trường.

– Bước 3:

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp nước: Khách hàng nhận được thông báo từ chối cấp nước.

+ Trường hợp đủ điều kiện cấp nước: Khách hàng xác nhận vào hồ sơ kỹ thuật, đóng kinh phí (nếu có) và ký Hợp đồng dịch vụ cấp nước tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ theo giấy hẹn.

– Bước 4: Khách hàng giám sát thi công, nghiệm thu và nhận bàn giao công trình tại hiện trường.

ĐĂNG KÝ LẮP MỚI ĐỒNG HỒ NƯỚC
1 Trình tự thực hiện

– Bước 1:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận vào thứ ba hàng tuần và trả kết quả của Công ty theo mẫu đơn quy định .

(Tải về: Mẫu đơn dành cho Hộ gia đình)

(Tải về: Mẫu đơn dành cho Cơ quan)

(Tải về: Mẫu thỏa thuận đấu nối vào tuyến ống của khách hàng đã đầu tư)

Địa chỉ: Mặt sau Tầng 1 nhà 17T6 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội.

– Bước 2: Khách hàng theo giấy hẹn cùng đơn vị cấp nước khảo sát tại hiện trường.

– Bước 3:

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp nước: Khách hàng nhận được thông báo từ chối cấp nước.

+ Trường hợp đủ điều kiện cấp nước: Khách hàng xác nhận vào hồ sơ kỹ thuật, đóng kinh phí (nếu có) và ký Hợp đồng dịch vụ cấp nước tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ theo giấy hẹn.

Bình luận