Nhà cung cấp đồng hồ nước, thiết bị đo lưu lượng hàng đầu Việt Nam

Hơn 400 tỷ đồng thực hiện hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Khu Nam TP Thái Nguyên

  05/07/2017

Với sự hỗ trợ từ Vương quốc Bỉ, tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực triển khai Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu trung tâm phía Nam thành phố Thái Nguyên. Dự án có tổng mức đầu tư gần 440 tỷ đồng.
  

Kiểm tra hoạt động thi công Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên.


Mới đây, ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có cuộc làm việc với Công ty Sodraep - Vương quốc Bỉ và Bí thư Thứ nhất của Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam về Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu trung tâm phía Nam thành phố Thái Nguyên.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị chủ đầu tư và Công ty Sodraep - Vương quốc Bỉ (nhà thầu cung cấp thiết bị) cần đặc biệt quan tâm trong việc sử dụng công nghệ và thiết bị của Dự án đảm bảo tiên tiến, hiện đại, xử lý triệt để các vấn đề về môi trường, hiệu quả trong việc thoát nước mưa, chống ngập úng trên địa bàn, đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam và quốc tế.

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan, căn cứ các quy định hiện hành, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về “Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu trung tâm phía Nam thành phố Thái Nguyên” theo quy định.

Trước đó, Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Khu trung tâm phía Nam thành phố Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đầu tư sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Vương quốc Bỉ. Dự án có tổng mức đầu tư gần 440 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA của Chính phủ Vương quốc Bỉ trên 252 tỷ đồng; còn lại là vốn đối ứng trong nước.

UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã phê duyệt dự án và giao cho Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên làm chủ đầu tư dự án. Theo quy định về sử dụng vốn ODA của Chính phủ Vương quốc Bỉ, căn cứ vào quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chủ đầu tư đã lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị là Công ty Phát triển các mạng lưới thoát nước và nước sạch (SODRAEP) - Vương quốc Bỉ.

NTV (baoxaydung.com.vn)

Bình luận