Nhà cung cấp đồng hồ nước, thiết bị đo lưu lượng hàng đầu Việt Nam
Đồng hồ đa tia nước lạnh SEAL SAB có cơ cấu truyền động bằng từ, dùng để đo lưu lượng nước lạnh trên đường ống kín tại các khu dân cư, thương mại và công nghiệp.
Đồng hồ có rôto tua bin quay xung quanh trục vuông góc với dòng chảy trong đồng hồ. Tia nước tác động đồng thời lên nhiều điểm xung quanh chu vi của rôto. Bộ phận chuyển động hoạt động trực tiếp nhờ tác động của dòng chảy. Bằng cơ cấu cơ học, hoạt động của bộ phận chuyển  động được truyền tới thiết bị chỉ thị để tính tổng lượng nước chảy qua. 
 
Hiển thị

Đồng hồ thân nhựa Seal